Vi har pusset opp kirken vår det siste halvåret, de profesjonelle gjør seg ferdig i løpet av sommeren.
Samtidig er det masse mindre vedlikeholdsarbeider som ikke har blitt gjort de siste årene. Det er noen av oss som forsøker å rette på, dette vedlikeholdsetterslepet og vi møtes til dugnad på mandager mellom kl 10-14. De som møtes disse mandagene ønsker at flere kan få oppleve det gode fellesskapet vi opplever når vi møtes til dette dugnadsfellesskapet.
Kan du ikke på mandager, ta kontakt med vaktmesteren så finner vi sikkert et tidspunkt som passer.

Det er oppgaver til oss alle, både ute og inne.
Det er viktig at vi holder kirken vår i orden, slik at den ikke forfaller rundt oss.
Det eneste som kommer uten at vi gjør noe,
er forfallet – det vil vi ikke skal skje!