Etter lang tid uten pastor i kirken vår. Det er med stor glede menigheten i dag fikk to pastorer i vår tjeneste.
Jon Arne Nygård er en pastor med lang erfaring og gleder seg til å dele denne med oss. Synnøve Gundersen ble ordinert som pastor i dag og gleder seg til å tjene menigheten.

Menigheten ønsker oss alle lykke til med det videre arbeidet i Bærum Frikirke.