sendt-header-slider-940x2622SENDT – for noe større 2014

Nasjonal konferanse for menighets-
planting

torsdag 27.03.2014 til lørdag 29.03.2014.

Målet med konferansen er:

  • Gi større momentum for de ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap.
  • Gi hjelp til å forstå de ulike kulturer vi møter i planting av nye fellesskap i Norge.
  • Gi erfaringsoverføring fra de som lever i menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen.

Du finner mer informasjon om konferansen her.