Ledelse

Bærum Frikirke ledes av et eldsteråd som fortiden har 3 medlemmer. Eldsterådet har det overordnede ansvaret for gudstjenester, undervisning, gruppefellesskap og oppfølging av ledere i grupper og virkegrener. Vi har nå en forsøksordning der 2 personer er valgt av menigheten til sammen med eldsterådet å utgjøre en utvidet ledergruppe.

Diakonene i menigheten er kirkeverter på gudstjenestene, og bistår eldsterådet med å ha omsorg for alle som går i kirken vår.

Menighetsstyret har ansvar for økonomistyring og forvaltning av kirkebygget, og personalansvar for vaktmesteren.

Her kan du lese mer om menighetens styringsstruktur.
———————————————–

Eldsterådet:

Steinar Tyvand, 59 år, leder i eldsterådet, kommer fra Kragerø og bor i Sandvika. Jobber som IT-rådgiver i Stefanusalliansen
Ragnar Moe, 64 år, kommer fra og bor på Stabekk. Jobber hos IBM med prosjekt- og programledelse
Jon Gunnar Pettersen, 49 år, kommer fra Halden og bor i Asker. Jobber som selvstendig IT-konsulent

Utvidet arbeidsfellesskap:

Bodil Sie Andersen, 55 år, kommer fra Årdal i Ryfylke og bor på Hosle. Jobber i eldreomsorgen
Kristin Solemdal Eisinger, 53 år, kommer fra Aukra ved Molde og bor på Haslum. Jobber som lærer i barneskolen og som trosopplærer.