Ledelse

Bærum Frikirke ledes av et eldsteråd som fortiden har 0 medlemmer. Eldsterådet har det overordnede ansvaret for gudstjenester, undervisning, gruppefellesskap og oppfølging av ledere i grupper og virkegrener. I dag ivaretas dette av våre pastorer, da vi for tiden ikke har noe eldsteråd. Vi har en forsøksordning der 1-2 personer er valgt av menigheten til sammen med eldsterådet å utgjøre en utvidet ledergruppe.

Diakonene i menigheten er kirkeverter på gudstjenestene, og bistår eldsterådet med å ha omsorg for alle som går i kirken vår.

Menighetsstyret har ansvar for økonomistyring og forvaltning av kirkebygget, og personalansvar for vaktmesteren.

Her kan du lese mer om menighetens styringsstruktur.
———————————————–

Ansvarlig pastor: Jon Arne Nygård, tlf. 918 19 995

Pastor: Synnøve Gundersen, tlf. 414 71 269

Eldsterådet:

 

Utvidet arbeidsfellesskap:

Anne Wicki Bommen

Britt Hoel Strøm