Ansatte

Pastor

Vi har for tiden ikke ansatt pastor. Geir Øystein Andersen fungerer som ansvarlig forstander.

Kontormedarbeider Svein H. Andersen svein-1

Svein har bakgrunn fra forsvaret og er ansatt i en 25% stilling som kontormedarbeider. Han har også en administrativ rolle for FriBU-Bærum.

 

VaktmesterVaktmesterpar Grøtteland
Solbjørg Grøtteland

Det er Solveig som formelt er ansatt som vaktmester i 10% stilling som vaktmester, men i praksis deler hun rollen med sin mann, Ole Rasmus.

De bor i vaktmesterleiligheten i kirkebygget.