Kjære Bibelgrupper – og alle som ikke er med i en gruppe!
Tirsdag 15 oktober skal vi ha et menighetsmøte. Dette møtet tenker vi å vie mye til tanker om fremtiden for vår menighet.
Derfor ber vi om at Bibelgruppene bruker litt tid i forkant av menighetsmøtet 15. oktober, til å samtale om hva som er viktig for menigheten i tiden som kommer.
Vær gjerne spenstige, men forsøk å være konkrete og nokså realistiske. 
Hovedpilarene for vår menighet er:
1. Gudstjenesten
2. Barne og ungdomsarbeid
3. Grupper
4. Utadrettet virksomhet
En kort virkelighetsbeskrivelse er at menigheten pr.dags dato, har mange barnefamilier, et bra søndagsskole og tweenstilbud. Vi har ganske få ungdommer, også av naturlige årsaker, da det har vært små kull. Relativt mange er med i grupper, men veien inn i en gruppe kan og bør bli kortere, og gudstjenestene er bedre besøkt enn på lenge. Vi har ikke noe eget tilbud til de eldre, og vår utadrettede virksomhet er begrenset.
Vi tilbyr samlivskurs, ungdomsklubb, tirsdagskafeer, bønnesamlinger, kvinnemiddag, kafegudstjenester, barnekor, dinner for six mm.
Bør vi gjøre noe annet enn det vi gjør? Bør vi legge ned noe for å benytte ressursene til enda viktigere ting? Start gjerne med få begrensninger, så kan ting snevres inn i prosessen.
Vi ber om ett til to innspill til temaer for drøfting på menighetsmøtet.
NB! Sendes eldsterådet v/ pastor@barum-frikirke.no innen 1. oktober
Lykke til, vi gleder oss til respons.