Harald Trulsrud har startet i jobben som vaktmester.
Han gleder seg til å ta del i det viktige arbeidet med å ta vare på kirkebygget vårt, sammen med alle andre i menigheten.