Første malingsstrøk både på vegger og tak er gjort.

Klargjort for første malingsstrøk på veggen
Her males første malingsstrøket på veggen