Barnehagen lånte kirken til sin tradisjonelle Luciafeiring i dag.

Ungene sang Luciasangen, gode gamle julesanger og avsluttet med Deilig er jorden.
Et hyggelig innslag i førjulsstria og 150-160 foreldre, besteforeldre og søsken deltok.