Den tradisjonelle julekrybben er på plass igjen på utsiden av kirken vår. Vi vet at den er til stor glede for både våre kirkegjengere og det er mange av våre naboer som også har gitt utrykk for å ha glede av denne.

Vi gleder oss til den store høytiden som kommer stadig nærmere.