group-circleUansett hvem vi er, og hvor vi er i livet, er vi alle på en reise i det livet vi har, tenker jeg. På denne reisen, tror jeg, vi alle gjør så godt vi kan ut i fra de forutsetningene vi har. Min erfaring er at mange kan kjenne på en ensomhetsfølelse, oppleve seg feil, eller utilstrekkelig i møte med andre, eller savner å kunne dele det de bærer på uten frykt for hva andre vil mene.

Jeg vil gjerne være med og skape et «rom» i vår menighet der hver enkelt får oppleve at det å dele, det å ta plass, er en kjærkommen gave både for seg selv og for dem som lytter. Et fellesskap der vi i tillit, raushet, og med ubetinget respekt for oss selv og hverandre, gir rom for hele mennesket. I et slikt fellesskap tror jeg vi kan skape trygge relasjoner der hver enkelt får kjenne at de er bra nok.

Jeg er utdannet relasjonsterapeut ved Relasjonssenteret. I tillegg har jeg mange års erfaring som pedagog, lærer og veileder i barnehage og skole. For tiden jobber jeg som terapeut og lærer i Asker.

Jeg, i møte med deg, er en gruppe for deg som ønsker å etablere nærere relasjoner til andre i menigheten, og samtidig kjenne etter og dele det du selv har med deg. Vi vil møtes til 7 samlinger i løpet av våren og høsten (se datoer under), og det blir bindende påmelding med plass til 8.

Sted: Bærum frikirke

Tid: Tirsdag 1900 – 2130

Datoer våren 2017: 2. mai, 23. mai og 13. juni

Datoer høsten 2017: 22. august, 12. september, 10. oktober og 31. oktober

Påmelding: Ta kontakt med Synnøve Gundersen på tlf. 41471269, eller

e-post: email.synnove(a)gmail.com.