Menighetsweekenden sammen med Oslo Østre Frikirke er avlyst pga været!
Det ble weekenden som blåste bort.

Da er vi så heldige at hverken Gud eller kirken vår blåser bort og vi kan feire gudstjeneste i kirken som vanlig!

Synnøve Gundersen, vår nye pastor taler – velkommen!