Søndag den 09.09. er en stor dag for menigheten vår.

Da innsettes Jon Arne Nygård som ansvarlig pastor og Synnøve Gundersen blir ordinert som pastor.

Menigheten har vært uten egen pastor i ca. 2 år og nå kan vi glede oss over at vi har to pastorer fremover.

Alle oppfordres til å komme på gudstjenesten denne søndagen og ta del i gleden over at vi nå får to pastorer i tjeneste for Gud og oss.