logo-frikirkenØstre presbyterium i Frikirken (som omfatter menighetene på Østlandet) møtes hvert 3. år, og hadde sitt møte 11.-13. oktober på Fjelltun i Drangedal.

Sverre Vik og Steinar Tyvand var utsendinger fra Bærum Frikirke.
Ett av temaene som ble drøftet var hvordan Frikirkens nye trosopplæringsplan kan settes ut i live.
Du kan lese mer om dette her