Sverre Holm skal snakke om – Troende naturforskere gjennom 400 år, ved 8 av dem

Sverre Holm har vært professor i akustisk avbildning og signalbehandling ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo siden 1995 og er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Sverre er engasjert i temaer som ligger i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og kristen tro, og har engasjert seg i debatten rundt flere av disse temaene.