Nå blir det snart synlige endringer på kjøkkenet.

Det er mange skap som skal plasseres
Kablene er på vei inn i det nye sikringsskapet