Bønnesamlingen er i «stillerommet» i 2.etg. og første anledning er førstkommende torsdag 6.9 og hver torsdag etter det.
Det er godt å be sammen med andre og det anbefales å benytte seg av dette tilbudet.