Det daglige vedlikeholdet/utbedringer går sin vante gang i kirken.

Her er det Arnstein Hetland som retter opp skader i gangen nede i kjelleren.

Kirken vår er helt avhengig av frivillig innsats på mange områder og det er bare å ta kontakt om du mener at du kan bidra med frivillig innsats.