Søndagsskolen Elver’n

SøndagsskoleTidspunkt: Søndager kl 11:00,
se oversikt over enkeltgudstjenester
Sted: Bærum Frikirke
Målgruppe: 3-9 år
Kontaktperson: Anne Wicki Bommen
Telefon: 476 40 984
Elver’n er Bærum Frikirkes søndagsskole. Her får barna lære om Jesus gjennom fortellinger fra bibelen, filmatiseringer, sanger, leker og aktiviteter.En typisk Elver’n-samling inneholder sang og bevegelser, formidling av en bibelhistorie med tilpassede visualiserende effekter, felleslek og aktiviteter, frilek med Elver’ns  leker og spill.I løpet av året arrangerer vi en barnegudstjeneste som holdes oppe i kirkesalen sammen med resten av menigheten. Til juleavslutning har vi juleverksted.