Smågruppefellesskap

Bibel

Fellesskap som forvandler liv!

Bærum Frikirke inviterer medlemmer og venner av menigheten til å være med i smågrupper under det ambisiøse mottoet: «Fellesskap som forvandler liv!».

Menigheten har helt fra før etableringen hatt mange fellesskaps-/bibelgrupper i funksjon. For å virkeliggjøre visjonen: «Bærum Frikirke – en menighet der ingen står alene», er det viktig å gi alle muligheten til å være del av et mindre fellesskap.

Smågruppene skal være basert på noen felles grunnverdier og ha noen vesentlige fellestrekk:
1. Det deles alltid et bibelord
2. Det bes alltid en bønn
3. Det spørres alltid om hvordan man har det – omsorg for den enkelte
4. Det står alltid en ledig stol i gruppen: Hvem mangler? – nabo, venn, kollega?

Dersom du ønsker å bli med i en gruppe, kan du melde din interesse her.