Taize-gudstjeneste

En Taizégudstjeneste er rolig, meditativ, med vekt på sang, musikk, bønn og bibellesning.
Kirkerommet er pyntet litt ekstra. Det er dempet belysning, mange stearinlys og andre elementer for å skape en rolig atmosfære med stillhet og konsentrasjon om Guds nærvær.
I denne stillheten inviterer vi til en høstvandring med nattverd, bibelvers bønn, forbønn.
Dette har sitt utspring i den lille byen Taizé i Bourgogne, Frankrike.
Fra dette klosterfellesskapet har Taizé i de senere årene spredd seg til store deler av verden, og benyttes i dag av mange ulike kirkesamfunn.