Gudstjenester

gudstjeneste-kalender
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og starter normalt søndag kl 11.

Sang og musikk er med på å berike gudstjenestene, og det musikalske uttrykket er variert. Vi feirer nattverd om lag hver tredje søndag.

Gudstjenestene avsluttes med kirkekaffe på kirketorget, der det er mulig å slå av en prat og knytte nye kontakter.

Vi har tilbud om søndagsskole og tweens-samling samtidig med gudstjenesten, og galleriet under eller etter gudstjenesten

Se gudstjenesteoversikten vår for informasjon om type gudstjeneste, hvem som taler, og om det er søndagsskole eller tweens-samling.