Taler: Jon Arne Nygård

Det blir et kort menighetsmøte etter kirkekaffen. Se utsendte papirer.