Besøk av Berit Utaker, som kåserer over «Mitt liv».