Vi samles til bønnesamling på «Det stille rom» i 2 etasje.