Bønn for Bærum i Høvik Misjonssenter. Inspirasjon v/Håkon Fagervik. Kaffe fra kl. 1900, bønn fra 1930.

Ikke bønnesamling i Bærum frikirke.