Sted: Høvik Misjonssenter.

Inspirasjon ved Dag-Håkon Eriksen.

Kaffe fra kl. 1900.