Inspirasjon: Dag Håkon Eriksen

Sted: Høvik Misjonssenter.

Kaffe fra kl. 1900.