Bønn for Bærum i Høvik Misjonssenter. Inspirasjon v/Elisabeth Frøyland. Kaffe fra k. 19. og bønn far 1930.

 

Ikke bønnesamling i Bærum frikirke.